سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

منصوره خداشناس – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی
محمد شریفی یزدی – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی

چکیده:

وجود آلاینده های گوناگون از جمله فلزات سنگین در آبهای زیرزمینی و در خاک برای سلامت انسان و محیط زیست، تهدید جدی به شمار می آید. آلودگی خاک و آب به وسیله فلزات سنگین، عموم اً در نتیجه فعالیت های کشاورزی و صنعتی روی می دهد. گیاهان مختلفی از خانواده های Poaceae ،Fabaceae ،Brassicaceae ، Asteraceae و Amaranthaceae هستند که دارای توانایی جذب این آلاینده ها هستند. این گیاهان علاوه بر قدرت جذب آلاینده ها دارای توانایی تولید بیوماس بالا و سیستم ریشه ای وسیعی هستند. تعداد زیادی از گونه های گیاهی دارای توانایی انباشت گیاهی هستند و تنها تعداد نسبتا محدودی از آنها مورد بررسی قرار گرفته اند. جنس Phragmites با نام فارسی نی یکی از گیاها ن خانواده گندمیان است که در مقالات مختلف به توانایی این گیاه بعنوان یک عنصر موثر در کاهش آلودگی آب و خاک اشاره شده است. مطالعات دقیق گونه های گیاهی به منظور تعیین و انتخاب گیاهان مناسب دارای اهمیت ویژ ه ای می باشد . مطالعه گیاهشناسی این گیاه میتواند کمک موثری برای متخصصین محیط زیست جهت استفاده از آن در زمینه گیاه پالایی باشد زیرا به دلیل شباهت ظاهری این جنس به گیاه Arundo donax یکی دیگر از اعضای خاواده گندمیان ، ممکن است در شناخت اولیه گیاه با مشکل مواجه شویم Phragmites australis با دامنه انتشار وسیعی و Phragmites karka با محدوده پراکنش کوچک دو گونه شناخته شده این جنس هستند. گونه دوم این گیاه یعنی Phragmites karka که گونه ای نادر و کمیاب است و توانایی جذب آلاینده های محیطی را نیز دارد، برای اولین بار از استان کرمان گزارش میشود. آشنایی با رویشگاههای این دو گونه ارزشمند میتواند راهگشایی برای استفاده کارآمد از این گیاهان در تحقیقات زیست محیطی و علاقمندان به محیط زیست باشد