سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه سخنور – دانشجوی کارشناسی ارشد سیستماتیک اکولوژی
حمید اجتهادی – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
جمیل واعظی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز
فرشید معماریانی – عضوهیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

منطقه حفاظت شده هلالی با مساحت ۱۲۰۷۱۹ هکتاردرغرب شهرستان گناباد و جنوب شرقی شهرستان بجستان درحدفاصل این دو شهر استان خراسان رضوی قرار دارد این منطقه از سال ۱۳۷۶ شکار ممنوع اعلام شده و درسال ۱۳۸۵ به منطقه حفاظت شده تبدیل گردید دراین مطالعه گیاهان دارویی منطقه حفاظت شده هلالیپس از جمع آوری خشک کردن با توجه به فلورهای موجوود مورد شناسایی قرارگرفت طیف زیستی و کرولوژی گونه های دارویی موجود درمنطقه مشخص گردید بررسی ها نشان داد ۵۷ گونه گیاه دارویی متعلق به ۴۷جنس و ۲۷ خانواده درمنطقه حضور دارند خانواده های Lamiaceae با ۱۱ گونه Brassicaceae با ۷ گونه و Rosaceae با ۴ گونه حائز بیشترین تعداد گونه های دارویی هستند اغلب گیاهان منطقه دارای کوروتیپ ایرانی تورانی هستند و شکل زیستی همی کریپتوفیت درصد بالایی را نسبت به سایر شکلهای زیستی بخود اختصاص میدهد.