سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رقبه قناعت دوست – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
عبداله حسن زاده قورت تپه – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی ارومیه ایران
بهمن علیزاده – کارشناس ارشدمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

چکیده:

دره شهدا که شامل دره خان و دره نژ و دره دولاما می باشد از مهمترین مراکز تنوع گونه های گیاهان درآذربایجان به شمار می آید بطوریکه دراین منطقه حدود ۲۵۰ گونه گیاهی را می توان یافت مطالعات لیست گیاهان منطقه نشان میدهد که بین گونه های شناسایی شده ۱۴۵ گونه از ۴۷ تیره گیاهی واجد خاصیت دارویی قابل توجه م یباشد دراین بین گیاهان تیره Compositae وRosaceae با ۱۸ گونه Laminacaea و Papilionaceae با ۱۱ گونه و Brassicaceae با ۱۰ گونه بیشترین سهم گیاهان دارویی منطقه را به خود اختصاص داده اند نکته قابل توجه در بررسی های فوق این است که علی رغم تنوع نسبتا زیاد گیاهان دارویی در منطقه دل سالهای اخیر بهدلیل استفاده بی رویه جمعیت برخی از گونه های داروییمنطقه به شدتکاهش یافته و خطر انقراض نسل آنها وجود دارد.