سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی هادی – گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
حسین مصدق – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه دامغان
مهدی حسین زاده – گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

چکیده:

گونه Discocyclina javana (Verbeek) برای اولین بار در رسوبات کربناته سازند زیارت (زون البرز غربی) بر اساس آنالیز های بایومتریک و اشکال کیفی توصیف شد. همچنین معرفی این گونه ممکن است نشاندهنده پیشروی توالی های دریای کم عمق زیارت در لوتسین پسین- پریبونین پیشین زون البرز غربی (ایران) باشد.