سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهروز عشقی ملایری – گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه بوعلی سینا همدان
عبدالکریم چهرگانی –
وحیده ملاحیدری بافقی –
زهره شیرخانی –

چکیده:

نشت نفت خام یا فراورده های آن از خطوط انتقال مخازن ذخیره نفت و پالایشگاه ها توانایی تحت تاثیر قراردادن محیط و اکوسیستم را دارد مکانهای الوده می توانند بوسیله راه های فیزیکی شیمیایی و مهندسی همانند فرایندهای گرمایی تبلورسازی و تثبیت سازی یا با استفاده از ترکیبی ازانها پاکسازی شوند این تکنیک ها هزینه و انرژی بالایی را صرف می کنند اخیرا علاقه رو به رشدی در مورد گیاهپالایی که دوستدار محیط و کمهزینه است وجود دارد این مطالعه در مکان آلوده به نفت در اطراف پالایشگاه تهران ایران به منظور شناسایی گونه های گیاهی متحمل به آلودگی نفتی انجام شد. نتایج نشان داد که هفت گونه گیاهی زیربیشترین جمعیت گیاهی رویش یافته درمنطقه آلوده را به خود اختصاص داده اند. Alhagi persarum Bioss. ex Buhse (Fabaceae), Hordeum murinum Hudson.(Poaceae),Peganum harmala L. ( Zygophyllaceae), Phragmites australis. (Car) Triu .ex Steud (Poaceae) ,Prosopis farcta (Banks & Sol.) J.F. Macbr(Mimosaceae), Salsola kali L. Subsp. Tragus (L.)Nyman (Chenopodiaceae), Senecio glaucus L. (Asteraceae توانایی رشد گونه های گیاهی ویژه با تراکم بالا دراین منطقه نشان میدهد که این گیاهان پتانسیل زیست پالایی خاکهای آلوده به ترکیبات نفتی را دارند.