سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا عزیزی – کارشناس ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی، دانشگاه اصفهان
امرله صفری – دکتری چینه و فسیل شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
حسین وزیری مقدم – دکتری چینه و فسیل شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
حسین مصدق – دکتری چینه و فسیل شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه دامغان

چکیده:

سازند تاربور واحدی رودیست دار و سرشار از فرامینیفرهای بنتیک بزرگ به سن مائستریشتین است که در حوضه زاگرس نهشته شده است. در این تحقیق، نهشته های سازند تاربور در ۵ کیلومتری جنوب غرب سمیرم مورد بررسی قرار گرفته است. منطقه سمیرم در خاور رشته کوه های زاگرس، در ناحیه فارس داخلی از منطقه زاگرس مرتفع واقع شده است. سازند تاربور در ناحیه مورد مطالعه با ضخامت ۴۶٢ متر از سنگ های کربناته و آواری تشکیل شده است. مرز زیرین سازند تاربور با واحد آواری قرمز رنگ ۲ S به صورت تدریجی و هم شیب می باشد و مرز بالایی آن با سازند کشکان هم شیب و ناپیوسته به نشانه عدم رسوبگذاری و فرسایش است. بر اساس جامعه سنگواره ای بدست آمده از سازند تاربور، بیوزون Omphalocyclus-Loftusia-Siderolites calcitrapoides assemblage Zone تشخیص داده شده است. داده های زیست چینه نگاری بر اساس مجموعه فرامینیفرهای بنتیک و رودیست ها، بیانگر سن مائستریشتین پسین برای توالی مورد مطالعه می باشد. از میان روزن بران شناسائی شده Loftusia anatolica, Loftusia turcica (B), Loftusia kahtaensis, Loftusia baykali برای نخستین بار از نهشته های سازند تاربور در برش سمیرم اصفهان گزارش می شوند. مائستریشتین بالایی یک افق غنی از لوفتوزیا در سکانس های کربناته حوضه تتیس است. لوفتوزیا از بنتیک فرام هایی است که در یک رخساره منعکس کننده محیط پلت فرم داخلی می باشد و معمولاً همراه با خرده های رودیست و اکینودرم و فرام های دیگری چون اربیتوئیدس، لپیداربیتوئیدس، امفالوسیکلوس و سیدرولیتس کلسی تراپوئیدس یافت می شود.