سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

نازنین ناظم – دانشگاه فردوسی مشهد
جمیل واعظی – دانشگاه شهیدچمران اهواز
حمید اجتهادی – دانشگاه فردوسی مشهد
فرشید معماریانی – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

جنس L. Alcea 75گونه دارد که جهان شمول است و عمدتا پراکنش وسیعی درجنوب غربی اسیا دارد Riedl 1976 و ۳۹گونه ازAlcea و پاکروان ۲۰۰۱۳۴ گونه را از ایران ذکر کردند ۱۶گونه اندمیک بومی ایران ذکر شدند درتحقیق کنونی گونه های Alcea شمال شرق ایران ازلحاظ ریخت شناسی بررسی شدند و شرح گونه آنها داده شد همچنین براهمیت مطالعات فیلوژنتییک باتوجه به هیبریداسیون بالای این جنس تاکید شد.