سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه ابوالحسن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد بیو سیستماتیک جانوری دانشگاه شهید باهنر کرمان
سید مسعود مجدزاده – استادیار گروه زیست‌شناسی ، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان
کلثوم دهدار – دانشجوی کارشناسی ارشد و سیستماتیک جانوری دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به منظور بررسی فون و زنبورها ی خانواده Pteromalidae طی سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ از مناطق مختلفی در نیمه شمالی استان کرمان نمونه‌هایی از خانواده Pteromalidae جمع‌آوری شد . نمونه‌های جمع آوری شده توسط کلیدهای شناسایی معتبر مورد بررسی قرار گرفتند . در این مطالعه گونه‌ Sphegigaster Thomson 1878truncata برای اولین بار از ایران گزارش شد و گونه S. persiana Mitroiu & Madjdzadeh, sp. nov تحت عنوان گونه‌ جدید برای دنیا معرفی شد.