سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شکوه نکوئی – دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم- گروه زیست شناسی
سید جمال صاحبی – دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم- گروه زیست شناسی

چکیده:

اولین گام در جهت استفاده بهینه از منابع تجدید شونده یک سرزمین، شناخت ابعاد مختلف آنهاست که در این راستا مطالعات پوشش گیاهی و تأثیر آن بر محیط جایگاهی خاص دارد، همواره بین پوشش گیاهی و محیط زیست تعادل بسیار حساسی وجود دارد. خانواده گندمیان (Poaceae Barnhart = Gramineae Juss.) شامل گونه‌های گیاهی متنوع و سازش یافته‌ای هستند که اغلب آنها پراکنش جهانی داشته و در همه زیستگاه‌های معتدله و گرمسیری یافت می‌شوند، به طوریکه در کل حدود ۲۰ تا ۲۴ درصد سطح خشکی‌های زمین را می‌پوشانند. گونه‌های گیاهی این خانواده نه تنها از جنبه‌های مختلف غذایی، مرتعی، دارویی، علوفه‌ای و غیره ارزش دارند، بلکه اهمیت آنها را در مقابله با فرسایش‌های آبی، بادی و تثبیت شن‌های روان نبایستی از نظر دور داشت . این مسئله در مناطقی که دارای فرسایش خاک بالایی هستند همواره مورد توجه بوده است چرا که گندمیان به واسطه سازگاری بالایی که از خود نشان می دهند و پراکنش جهانی و عالمگیر خود می توانند گونه هایی کارا و موثر در ابعاد مقابله با فرسایش بوده و نقش موثرتر و جدیدی را در این معضل داشته باشند. در تحقیق حاضر ۱۶ طایفه، ۳۲ جنس و ۴۵ گونه‌ موثر در مقابله با فرسایش از تیره Poaceae در سطح استان شناسایی گردید.