سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناهید میرحسینی – ارشد چینه وفسیل شناسی،دانشجو،مرکز آموزش عالی کرمان
محمد داستانپور – دکترای چینه وفسیل شناسی،استاد مرکز آموزش عالی کرمان،مرکز آموزش عالی
محمد جواد حسنی – دکترای چینه وفسیل شناسی،استاد مرکز آموزش عالی کرمان،مرکز آموزش عالی
آرزو بهرامپور – ارشد چینه و فسیل شناسی،دانشجو،مرکز آموزش عالی کرمان

چکیده:

در این پژوهش نهشته های معادل بخشی از سازند قم در زون سنندج-سیرجان(گدار عربو،جنوب سیرجان) مورد بررسی قرار گرفت.از رسوبات قسمت پایینی این برش ۶ گونه گاستروپودها برای اولین بار شناسایی شد که عبارتند از: (پلیت ١) Bayania semidecussata ; Conus steindachneri ; Globularia gibberosa ;Gurmya baluchistanensis ; plesiotrochus sp. ; p . stephanensis ; Trochus cognatus براساس این فسیل هاو فرامینیفرهای بنتیک موجود ،نهشته شدن زیرین سازند قم (در برش مورد مطالعه ) در محدوده زمانی میوسن زیرین (اکیتانین-بوردیگالین) صورت گرفته است.