سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کریم خادمی – اعضا هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
رضا سیامنصور –
شهلا احمدی –
رسول درویشیان –

چکیده:

گیاه کرفس کوهی بانام علمی Kelussia odoratissima جنس جدیدی از خانواده چتریان می باشد که درمناطق سردسیر کوهستانی و برف گیر استانهای چهارمحال و بختیاری لرستان و اصفهان رویش دارد این گیاه دائمی و چندساله می باشد بطوریکه درچهارسالگی با سطحی بیش از یک متر مربع درحفظ آب و خاک و جلوگیری از فرسایش بسیار موثر است علاوه براین درمراحل قبل از خروج از خاک درمرحله ساقه دهی مرحله رویشی و حتی زایشی بعنوان گیاهی دارویی برداشت ودرداخل و خارج کشور به فروش می رسد و درآمد قابل توجهی برای بهره برداران به همراه داشته است علاوهبرحفاظت آب و خاک و استفاده دارویی این گیاه درزمان خشک شدن مورد مصرف دام قرار میگیرد بطوریکه درزمستان و درزمان بارش برف تنها منبع تغذیه دام درمنطقه به حساب می آید متاسفانه کرفس کوهی بهعلت بهره برداری های بی رویه دچار فرسایش ژنتیکی درعرصه طبیعت شده است هو خطر انقراض ان وجود دارد لذا جهت مطالعه این گیاه ارزشمند طرحی تحقیقاتی جهت شناخت بیشتر این گیاه ارزشمند و درحال انقراض درطی سالهای ۸۵-۸۸ به مرحله اجرا درآمد نتایج نشان داد که بیش از ۹۰ درصد رویشگاه های کرفس کوهی از بین رفته است. مهمترین علت تخریب و خسارت به کرفس کوهی برداشت درمرحله قبل ا زخروج گیاهچه می باشد.