سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی رفیعی – استادیار گروه مهندسی معدن دانشگاه زنجان،

چکیده:

مقاله حاضر با استفاده از چند مثال کاربردی در ارتباط با صنعت معدنکاری، سعی در معرفی کد عددیLMGC90دارد. اینکد عددی که در لابراتوار مکانیک و مهندسی عمران دانشگاهMontpellier II فرانسه توسعه یافته است می تواند ابزارمحاسباتی مناسبی برای مدلسازی و مطالعه عددی محیط های ناپیوسته باشد. این کدُ براساس روش Non-Smooth Contact Dynamics (NSCD) پایه گذاری شده است و قابلیت بررسی مدلهای پیچیده در حالت های دو و سه بعدی را دارد. در واقع، کد حاضر بیشتر برای محیط های دانه ای طراحی شده است که می توان با استفاده از کدُ های کمکی از آن برای مطالعه مدل های پیچیده ای همچون محیط های سنگی درزه دار، شیب های سنگی، تونلها و سازه های عمرانی مثل ساختمانهای آجری و سنگی استفاده نمود. از مزایای مهم این کدُ دسترسی آزاد به آن و تحقیقاتی بودن آن می باشد، که باعثشده در حوزه های تحقیقاتی متفاوتی مورد استفاده قرار گیرد. در قالب معرفی این کدُ، سعی خواهد شد نتایج بدست آمده برای چند مورد مطالعه ای نیز در حوزه های متفاوت مرتبط با صنعت معدنکاری ارائه گردد