سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاضل خالقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه زمین شناسی ، تبریز، ایران
بهزاد حاج علیلو – دانشگاه پیام نورتبریز
حسن شکویی – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمالغرب، مرکز تبری

چکیده:

کمربند فلززایی ارسباران که در شمال غرب ایران و در بخش جنوبی قفقاز کو چک و واقع شده ، میزبان تعداد زیاد ی از ذخایراسکارن و مس و مولیبدن پورفیری است که انواع اسکارن )مزرعه، انجرد، گودال، سونگون( از فبل شناسایی شده بودند. در سالهایاخیر نیز ذخایر پورفیری مهمِ سونگون و هقت شمه کشف شده اند. با توجه به گستره وسی این زون کوه از منطقه اهر تا کشور ارمنستان ادامه دارد، شواهدی وجود دارد که کانسارهای پورفیری دیگری در منطقه شیورداغ قابل شناسایی است . کانسار مس پورفیری دره علی جواد، مجموعه ای ماگمایی شامل توده های نقوذی با ترکیب گراندیوریت و کوارتز مونزونیت است که بهدرون مجموعه آتشقشانی ائوسن نقوذ کرده اند. با توجه به نتایج حقاریهای اکتشافی، کانسوار دارای زون غنی شودگی سوپرژ ن بواعیار مناسب) بیش از ۱% مس و ۵ انواع دگزسانیهای شاخص سیستم های پورفیری )آر یلی پیشرفته، پتاسی ، فیلی و پروپیلیتی ( به خوبی توسعه یافته است . بوا جم بندی سایر شواهد شامل کانیهای سولقیدی مس و مولیبدن، وجود توده پورفیری فلسی ، کانی شناسی کلاهک و موفعیت تکتونیکی، ذخیره علی جواد از نوع پورفیری تیپیک معرفی می شود