سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرنام سعید – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندس یعمران
محمدمحسن توفیق – دانشیارگروه مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

دراین مطالعه ابتدا کلیاتی درباره کامپوزیت های پلیمری و تاریخچه پیدایش آنها توضیح داده شده است سپس ویژگیهای این مصالح و همچنین ویژگیهای اجزای تشکیل دهنده این مواد در ساختار کامپوزیتی مورد بررسی قرار گرفته است آنگاه اشکال مختلف استفاده از این مواد در صنعت ساختمان توضیح داده شده وویژگیهای منحصر بفرد این محصولات درتقویت و مقاوم سازی خارجی سازه های موجوددر موارد خمشی، برشی و دورگیری مورد بررسی قرارگرفته است در ادامه در مورد انواع مدهای خرابی حاصل در تیرهای تسلیح شده با کامپوزیت های پلیمری و مکانیزم های آنها بحث شده و راهکارهایی جهت احتراز از این نوع خرابی ها پیشنهاد شده است