سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم امیدی – کارشناس ارشد محیط زیست

چکیده:

چالش میان انسان و طبیعت که به دلیل دخالت های روزافزون بشردرطبیعت تحولات صنعتی توسعه بی رویه و بهره برداریهای فراوان و خطرناک از منابع پدیدآمده اکوسیستم های تالابی را نیز مورد تهدید قرار داده است تالابهای مورد تهدید درصورتی که به درستی مدیریت نشود ارزشهای خود را از دست خواهند داد تالابها مفید ترین ودرعین حال بدبیارترین اکوسیستمهای طبیعت به شمار می روند بطوریکه هیچ یک از اکوسیستمهای جهان به اندازه تالابها صدمات ناشی از کوته اندیشی بشر و تمایلات خودخواهانه انسان محوری راتجربه نکردها ند بشر با نابودی تالابها سطح پایین معرفت و دانش خود را درابعاد مختلف علمی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی نشان داده است و متاسفانه هنوز روند تخریب این سیستمهای طبیعی بی همتا که دهه ا کارکرد متفاوت و موزون را یکجادرخود دارند متوقف نشده است فواید و ارزشهای متعدد تالابها آنهارا به محیط های ویژه مبدل ساخته و لزوم حفاظت ازاین میراث طبیعی را بی شاز پیش اشکار ساخته است یکی از باارزشترین تالابهای کشور از نظر دارا بودن ویژگیهای زیستگاهی منحصربفرد تالاب گاوخونی است که درفهرست تالابهای بین المللی کنفراسیون رامسر به ثبت رسیده است گاوخونی از دیرباز مکان مناسب زیست و جوجه آوری انواع پرندگان محسوب می شده است لیکن درسالهای اخیر این موضوع دستخوش تغییراتی شده است.