سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا نقدی – دانشجویان کارشناسی ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ، دانشکده محیط
مهدی عالی پوراردی –

چکیده:

آلودگی حاصل از منابع غیر نقطه ای به طور فزاینده ای باعث نگرانی ها در سطوح ملی و منطقه ای و حتی جهانی شده است .از زمانیکه منابع تولید آلودگی های نقطه ای در حال افزایش می باشند مدلسازی آنها با مشکل مواجه شده است . سیستم اطلاعات جغرافیایی، ابزاری بسیار توانمند برای تولید کردن، اداره کردن و سازماندهی کردن داده های فضایی برای مدلسازی فراهم میکند. برنامه هایی مختلفی برای ارتباط بین نرم افزارهای مختلف مرتبط با سیستم اطلاعات جغرافیایی هم چون Arc Info و Erdas و مدلهای آبهای سطحی هم چون SWRRBWQ و EXAMS توسعه یافته اند و در حال کاربرد می باشند کاربردهای کنونی ، استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی جهت مدلسازی منابع غیر نقطه ای آلودگی برای مناطق کشاورزی با توجه به کاربردهای سیستم اطلاعات جغرافیایی، فرآیندهای مدلسازی کیفیت هیدرولوژیکی آب ، و پیوستگی سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدلهای منابع غیر نقطه ای آلودگی(NPSP ) در این مطالعه مرور شده است . بعضی توجهات لازم برای مطالعات آینده بوسیله خلاصه سازی دیدگاههای محققان مختلف نیز بحث شده است.