سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعیده فاطمی نقده – دانشجویان کارشناسی ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ، دانشکده محیط
وحید امینی پارسا –
مهدی عالی پور اردی –

چکیده:

عمدتا اساس سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و سیتم های پردازش تصویر بر منطق کلاسیک و تئوری مجموعه استوار است. این امر در برخی از عناصر GIS به دلیل حضور عدم قطعیت های بسیار در طبیعت قابل انتقال است. از این رو ، عناصر GIS نمی توانند در مدل کلاسیک از هر زمانی پایه گذاری شوند. تقاضاهای پیوسته در حال رشد برای بکارگیری GIS در تامین نیازهای توسعه منطقه ای در گذری از زمان- به پردازش داده ها وابسته است، که شکل استفاده از آنها در بازه ی زمانی نا مشخص است. این مقاله عدم قطعیت های فوق را در قالب روش های ریاضی با منطق فازی نشان می دهد. برای محاسبه زمان سفر وسائط نقلیه و تعیین ظرفیت وسایل نقلیه در شبکه جاده ها از GIS و با اجرای الگوریتم کوتاهترین مسیر در منطق فازی بعنوان موضوع پژوهش در این مقاله استفاده شده است.