سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

صمد فتوحی – عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
مریم کوزه گر – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی توریسم

چکیده:

ژئوتوریسم شاخه ای از اکوتوریسم است که با تکیه بر پدیده های ژئومورفولوژی وزمین شناسی سطح زمین به موضوع توریسم میپردازد.این رشته یکی از روشهای نو در معرفی جاذبه های گردشگری است که باعث رشد وتوسعه مناطق بکر وطبیعی می شود.استان سیستان وبلوچستان باداشتن میراث غنی زمین شناسی وژئوموفولوژی به خصوص سواحل دریای عمان نظیر گل فشانها، کوه های مریخی ،سواحل بالا امده ،انواع تالابها و… از مناطق مستعد برای برنامه ریزی بر پایه ژئوتوریسم میباشد.در اینمقاله سعی شده است که با استفاده از مطالعات میدانی ، تفسیر عکسهای هوایی وماهوارهایGIS، ومطالعات کتابخانه ای اسنادی عوارض ژئوموفولوژی سواحل دریای عمان شناسایی ومناطق مستعد که دارای شرایط لازم وکافی برای برنامه ریزی میباشد مشخص شده است .نتایج این تحقیق نشان میدهد که هر یک از عوارض شناسایی شده در این تحقیق قابلییت تبدیل به ژئو سایتهای گردشگری را داراست ومی تواند در جذب گردشگری در این استان سهم مهمی داشته باشد.