سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود حسن زاده – گروه صنایع گیتی پسند، دفتر شرق کشور، مشهد
محمد شیخ زاده – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی نساجی، اصفهان

چکیده:

امروزه استفاده از منسوجات مصنوعی نظیر ژئوگریدها در احداث جادهها، باندهای فرودگاه، راه آهن، احداث خاکریزهاو … رواج زیادی یافته است. از شبکه های ژئوگرید ، به علت دارا بودن مشخصات ممتاز نظیر مقاومت کششی مناسب وانعطاف پذیری، میتوان بطور مستقیم در تقویت و تسلیح خاکریزها و لایههای زیرسازی و روسازی جادهها استفاده نمود. این مقاله، ابتدا به معرفی اجمالی ژئوگریدها و خصوصیات اساسی آنها پرداخته و در ادامه، نقش آنها در تسلیح و تقویت خاکریزها و لایههای زیرسازی جاده را مورد بررسی قرار میدهد