سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابراهیم خادمی – مدیریت زمین شناسی و اکتشافات معدنی مرکز شیراز
محمودرضا هاشمی نسب – مدیریت زمین شناسی و اکتشافات معدنی
راضیه موسوی – کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی

چکیده:

شهرستان فراشبند درجنوب غربی استان فارس قرارگرفته است این شهرستان از شمال به شهرستان کازرون ازمغرب با استان بوشهر ازجنوب باشهرستانهای مهروخنجو ازشرق با شهرستانهای قیروکارزین و فیروزآباد همسایه است جاده اصلی اسفالته شیراز کوار فیروزآباد و فراشبند از راه های اصلی موجوددرمنطقه می باشد فاصله فراشبند تاشیراز ۱۷۰کیلومتر است ازلحاظ ساختاری این مطنقه درپهنه زاگرس و زیرپهنه زاگرس چین خورده ساده قرارگرفته است گسل کره بس به موازات گسلهای عرضی قطرکازرون وگسل فراشبند از گسیختگی های اصلی موجود درمنطقه میب اشد رخنمونواحدهای سنگی اصلی درمنطقه شامل سازند ایلام – سروک سازند گورپی سازند پابده سازند اسماری سازندگچساران سازند میشان سازند آغاجاری سازند بختیاری است وجود گسل تراستی فراشبند ابشارطبیعی ایجاد دره های گسل یدرسازند ایلام سروک تشکیل برش گسلی و اینه گسل وجود نودولهای چرتی درمرز بین سازند پابده و گورپی درکوه آپا و همچنین چین خوردگی بسیارزیبا درواحد چمپه سازند گچساران دراین شهرستان میتواند از پدیده های جالب توجه ژئوتوریسم این منطقه باشد.