سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عاطفه نیمروزی – کارشناس ارشد
طهمورث یوسفی – کارشناس ارشد مدیریت مرکز شیراز
نوش آفرین حقیقت – کارشناس سازمان زمین شناسی مرکز شیراز

چکیده:

منطقه مورد مطالعه با مختصات ۵۱درجه و ۵۹ دقیقه طول جغرافیایی و ۳۰درجه و ۱۵دقیقه عرض جغرافیایی با وسعت ۲۸۵۴ کیلومترمربع درباختر استان فارس واقع شد هاست این منطقه با داشتن سیمای کوهستانی و پوشیده ازجنگل به عنوان نگین زاگرس شناخته شدها ست این محدوده ازنظر زمین شناسی بخشی ازپهنه چین خورده رانده زاگرس را درکمربند کوه زایی آلپ هیمالیا دربرمیگیرد عملکرد فرایندهای مختلف زمین شناسی مانند فعالیت های تکتونیکی هوازدگی و فرسایش باعث ایجاد مجموعه متنوعی ازآبشارهای مرتفع و زیبا چشمه ها دره ها و پرتگاه های زیبا کارست و رودخانه های فصلی ودائمی دراین منطقه شده است هریک ازاین پدیده ها به تنهایی میتوانند بسترمناسبی را برای توسعه صنعت ژئوتوریسم فراهم آورده اند ولی تاکنون بهدلی لعدم معرفی مناسب و کافی برای زمین شناسان گردشگران و ورزشکاران ناآشنا می باشد که ما سعی می کنیم بخشی از این جلوه های طبیعی زیبا را معرفی نماییم