سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمانه محمودوند – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد حشره شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
جهانشیر شاکرمی – عضو هیات علمی گروه گیاهپزشکی دانشگاه لرستان.

چکیده:

طی سالهای اخیر تحقیقات بسیاری جهت دستیابی به ترکیبات کم خطر سازگار با محیط زیست برای کنترل آفات انباری صورت گرفته است. در این تحقیق اثرات چهار اسانس گیاهی شامل پونه Mentha longifolia ، آویشون Thymus daenensis بومادران زرد Achillea wilhelmsii و درمنه Artemisia hausskenechtii روی لاروهای ۴و۸و۱۰و۱۴ روزه شپشه آرد Tribolium castaneum (Herbst)در شرایط دمایی ۲±۳۰ درجه سلسیوس و رطوبت نسبی ۵±۶۵و تاریکی موورد بررسوی قرار گرفت . اسانگ ها با روش تقطیر با آب تهیه شدند. از هر اسانس ۵ غلظت در ۵ تکرار همراه با شاهد مورد بررسی قوار گرفت