سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا دشتی – دانشگاه تهران
بهنام بیات – شرکتتوزیع نیروی برق نواحی استان تهران
علی بربند –
سعید افشارنیا – دانشگاه تهران

چکیده:

دراین مقاله به تشریح فعالیت های توزیع برق به تفکیک فعالیت های خرده فروشی و سیم داری به منظور بهبود مدیریت سرمایه و کیفیت بازرگانی درسیستم توزیع پرداخته می شود بدین منظور ابتدا اهداف و زیرساختهای مدیریت سرمایه مورد بررسی قرارمیگیرد و فرایندهای آن درهربخش مشخص میگردد باتوجه به فعالیت های هرفرایند شرح وظایف سیم دار و خرده فروش درهربخش مشخص می شود بدین ترتیب کلیه فعالیت های هریک بصورت طرح جامع ترسیم گردیده است پس از آن چارچوبی ازعواملی که باید درمعاملات اقتصادی خرده فروشی و سیم دار دیده شود ذکر گردیده تا به کمک آن معادلات اقتصادی انگیزش مشخص گردددرپایان نقاط همپوشان منافع خرده فروش و سیم دار درافزایش بازدهی سیستم توزیع و بهبود مدیریت سرمایه مورد بررسی قرارمیگیرد.