سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عظیم ابوطالبی – کارشناس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آشتیان
معصومه خسروی رینه – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان
مجید میراکبری – کارشناس محیط زیست اداره محیط زیست شهرستان آشتیان

چکیده:

منطقه گردنه سرخ درجنوب شرقی شهرستان آشتیان واقع است .دامنه تغییرات ارتفاعی منطقه بین ۱۷۲۰ الی ۱۸۰۰ متر است منطقه گردنه سرخ ، با مساحت حدود ۲۶۲ هکتار در شامل شرقی استانمرکزی واقع شده است. مقدار بارندگی سالانه منطقه، ۲۵۱ میلیمتر و متوسط دمای سالانه آن، ۱۲/۷ درجه سانتیگراد است. هدف اصلی ای پژوهش شناسایی گونه های گیاهی و معرفی فلور منطقه، تعیینشکل های زیستی گیاهان و پراکنش جغرافیایی آنها می باشد. به ای منظور نمونه های گیاهی ا ز منطقه طی دوره رویشی سال ۱۱۰۹ جمع آوری و با استفاده از فلورهای مختلف شناسایی شدند. شکل های زیستی گونه ها تعیین گردید و طیف زیستی منطقه ترسیم شد. بر اساس اطلاعات بدست آماده از پراکنش جغرافیایی گونه ها و منابع موجود، جایگاه منطقه از نظر جعرافیای گیاهی ایران مورد بررسی قرار گرفت. تعداد ۱۹۵ گونه در منطقه شناسایی شد که به ۲۰ تیره و ۸۰جنس تعلق دارند