سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نفیسه عظیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی دانشگاه ارومیه
مهدی عظیمی – کارشناس گیاهان دارویی جهاد کشاورزی شهرستان کاشمر

چکیده:

بهره برداری درست و اصولی از طبیعت به آگاهی و شناخت امکانات بالقوه و بالفعل آن نیاز دارد. شناخت مناطق اکولوژیک با هدف گروهبندی و تفکیک واحدهای همگن اکولوژیک از طریق شناسایی دقیق پوشش گیاهی و تطبیق آن با عوامل آب و هوایی، اراضی و خاک انجام میگیرد. منطقه مورد مطالعه شهرستان کاشمر به وسعت ۱۵۰۲۰۰۰ هکتار در بخش غربی استان خراسان واقع شده است . در این بررسی ، تیپهای گیاهی بر اساس نمود ظاهریphisiogonomy) و توجه به ترکیب گیاهی معرفی شده اند. در تحقیق حاضر در محدودهی مورد بررسی کاشمر عرصهی تیپهای گیاهی برابر ۹۶۰۳۵۹ هکتار معرفی و تفکیک گردیده است. گیاهان معرفی شده در ۸ گروه گیاهی دسته بندی شده اند. دستاورد این تحقیق، معرفی تیپهای گیاهی و نیز انواع در حال انقراض آنها و نیز معرفی برخی از گونههای گیاهان دارویی در منطقهی کاشمر است. بدیهی است که در اینصورت امکان ارائهی توصیههای لازم برای حفظ، احیاء و اصلاح این مناطق فراهم میگردد