سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا الماسی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست
بهروز بهروزی راد – اعضا هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان
سیدمحمدباقر نبوی –

چکیده:

منطقه حفاظت شده شیمبار به وسعت ۵۴۱۳۹ هکتار درشمال و شمالشرقی استان خوزستان واقع است و تالاب شیمبار شط شیمبار درجنوب این منطقه قرار دارد و درمنطقه ۲۲۳ گونه متعلق به ۶۰ خانواده و ۱۷۳ جنس از گیاهان آوندی شناسایی شدندکه از میان آنها ۲۲ گونه آن تک لپه ای و ۲۰۱ گونه از دو لپه ای تعلق دارد از مجموع عناصر گیاهی موجود خانواده گیاهی popilionaceae با ۳۴ گونه گیاهی معادل ۱۵/۲ درصد و خانواده گیاهی campositae با ۲۸ گونه معادل ۱۲/۵ درصد از غنای گونه ای بیشتری نسبت به سایرخانواده ها برخوردار بودند پوشش گیاهی منطقه حفاظت شده شیمبار براساس نمونه برداری تصادفی مورد مطالعه قرارگرفت پراکنش اجتماعات گیاهی منطقه اساسا تحت تاثیر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک عمق خاک کمیت و کیفیت رسوبات ته نشست شده و عوامل زیستی قرار دارد.