سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد براتی – عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه ملایر
میرمهرداد میرسنجری – استادیار دانشگاه ملایر
علیرضا ایلدرمی – استادیار دانشگاه ملایر
سعید خاکی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست

چکیده:

منطقه سارال با وسعت تقریبی ۱۰۰۰ کیلومتر مربع در استان کردستان و شمال غرب شهر سنندج واقع شده است بررسی وضعیت تنوع گونه ای پستانداران و پرندگان سارال کردستان راهی برای شناسایی قابلیت ها و تنگناهای محیط زیست طبیعی استان کردستان درجهته مدیریت و حفاظت از گونه و زیستگاه ها است دراین مطالعه ابتدا منطقه با توجه به شرایط فیزیکی و راه های دسترسی به سه بخش هزار کانیان دوریان فارس و دره گاوان تقسیم بندی گردید و سپس در داخل هر بخش بااستفاده از ترانسکتهای خطی تصادفی و با توجه به زیستگاههای موجود به شناسایی پرندگان و پستانداران این منطقه پرداخته شد طی ۱ سال بررسی از شهریور ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۸۹ درمجموع ۴۴ گونه پرنده و ۱۱ گونه پستاندار از پرندگان و پستانداران ایران در ا ین منطقه شناسایی گردید همچنین ضرایب تشابه گونها ی جاکارد سورنسون، وابستگی ساده و بارونی اربانیبین بخشهای مختلف بر اساس وجود پرندگان بررسی گردید.