سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد صادق سبط الشیخ انصاری –

چکیده:

پدیدههای ژئوتوریسمی را علاوه بر ژئوپارک و ژئوسایت میتوان به صورت یک مسیر هم معرفی نمود . در ایران با توجه پتانسیل بالای این پدیدهها، مسیرهای گوناگونی را میتوان معرفی نمود که مسیر تهران-سمنان- کیاسر-پل سفید از جمله این مسیرها میباشد. وجود معدن، غار، پدیدههای فرسایشی و تکتونیکی و ساخ ت- های رسوبی در طول این مسیر قابل مشاهده که برای گردشگران بسیار قابل توجه است . حضور کارشناس مسلط بر علوم زمینشناسی و گردشگری در اجرای برنامههای یاد شده جهت آموزش نحوه تشکیل پدیده ها ، بسیار ضروری میباشد، و همین امر باعث اقبال بیشتر ژئوتوریستها به برنامه ژئوتوریسمی میگردد.