سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن عزمی – کارشناسی ارشد اکتشاف معدن

چکیده:

منابع لیتیم را ازنقطه نظر محیط تشکیل می توان به چهارگروه تقسیم کرد پگماتیتها شورابه های بنتونیت ها هکتوریت گچ و مارنها نظر نگارنده درمورد پگماتیتها شورابه ها و بنتونیت ها فعالیت های اکتشافی زیادی را دردنیا انجام شده است ولی درمورد گچ و مارنها تابحال نگارنده مطلبی را مشاهده نکرده است و بنظر می رسد که برای اولین بارچنین منبعی برای لیتیم به بحث گذاشته میشود دراین تحقیق پس از بررسی های انومالی های ژئوشیمی عنصر لیتیم دراستان خراسان رضوی و انتخاب مناطق امید بخش اقدام به نمونه برداری به تعداد ۱۰۳ نمونه ازاین محدوده ها شد نمونه ها هم به روش فلیم فتومتری و هم ICP انالیز شدند و درنهایت یک مطنقه با عیار ۳۸۵ppm برای عملیات فراوری معرفی و برداشت نمونه به منظور فراوری مقدماتی انجام شد اگر از مطالعات فراوری نتایج مثبت گرفته شود میتوان استان خراسان رضوی را به عنوان یکی از قطبهای معدنی برای اکتشاف و استخراج لیتیم معرفی کرد.