سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد تقی خسروی – اداره کل نوسازی مدارس استان مازندران
علی اصغر ملکی – اداره کل نوسازی مدارس استان مازندران

چکیده:

دیوارهای حائل از جمله ابنیه فنی هستند که کاربرد گسترده ای دارند. طراحی و ساخت دیوارهای حائل در توسعه تاریخچه مهندسی ژئوتکنیک نقش محوری و اساسی داشته است. برای سال های متمادی از دیوارهای حائل غیر مسلح استفاده می شد. هرچند طراحی این دیوارها ساده و مصالح آنها نیز در دسترس هستند اما عملکرد این دیوارها محدود است. به این علت، احداث دیوارهای خاک مسلح توسعه پیدا کرد و با توجه به قابلیت های فراوان ژئوسینتتیک ها، طراحی و اجرای این نوع دیوارها بطور روزافزون گسترش یافت و امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله ابتدا به معرفی و تقسیم بندی انواع ژئوسینتتیک ها پرداخته می شود و به دنبال آن روش های آنالیز و طراحی دیوار های حائل خاک مسلح با مصالح ژئوسینتتیک بیان می شود.همچنین در نهایت ارزیابی اقتصادی دیوارهای حائل خاک مسلح و دیوارهای حائل بتنی مسلح صورت می گیرد. در این مقایسه اقتصادی معلوم شد، هزینه تمام شده ساخت دیوار حائل خاک مسلح نسبت به دیوار حائل بتنی مسلح در حدود ۱۵ درصد کمتر می باشد.