سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مینا سیفی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
علیرضا عمادی –
رامین فضل اولی –

چکیده:

مدل فرسایشی شکست BREACH توسط سرویس آب و هوای جهانی (nws) به منظور تعیین پارامترهای شکست فرسایشی (در اثر دو عامل سرریزی و رگاب) در سدهای خاکی ارائه شده است. مدل BREACH GUI، نسخه ی گرافیکی این مدل فرسایشی است که از روی نسخه ۱۹۹۱ در سال ۲۰۱۰ ساخته شده است. در این مدل مراحل شکست سد به صورت انیمیشن نشان داده می شود. در این پژوهش ابتدا روش محاسباتی در مدل و مراحل اجرای آن بیان شده و سپس خروجی های مدل با یک مطالعه موردی بر روی سد پلرود نشان داده خواهد شد.