سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد خیام – دانشجوی دکترای سازه دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
الیاس بهمقام – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشکده عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

بتن همکر یت یک نوع مصالح ساختمانی منحصر به فرد و پایدار (دوستدار محیط زیست)برای ایجاد دیوارهای عایق و لایه ها ی عا یق در سقفها و کفها می باشد . این مصالح ترکیبی از مصالح دانه ای تهیه شده از ساقه گیاه شاهدانه صنعتیHF)و ی ک چسباننده آهک ی خاص HB) میباشد. ا ین دو جزء با هم و در حضور آب تشکیل مصالح ساختمانیBio-composite را می دهند که می تواند برای احداث ساختمانهای با خواص عایق کار ی آکوستیکی و حرارت ی بالا و ایجاد یک محیط بهداشتی سالم کار و زندگ ی به کار رود . بتن همکریت در زمره پایدارترین مصالح ساختمانی بهداشتی می باشد .مصالح دانه ای تهیه شده از ساقه گیاه شاهدانه صنعتی به دلیل اینکه در یک فرآیند شبیه به تنفس ، دی اکسیدکربن را جذب و اکسیژن آزاد می کنند، این موضوع اثر مثبتی در کاهش گاز گلخانهCO2وکاهش (Ecological footprint ردپای بوم شناختی انسان در محیط زیست دارد بتن همکریت در طی فرآیند گیرش نیزCO 2را جذب می کند. کاهش دی اکسید کربن تنها مزیت همکریت نیست،بلکه این مصالح مزایای دیگرزیست محیطی نیزدارد،به عنوان مث ال این مصالح به میزان صددرصد تجدید شونده است و درصورتیکه ساختمانی که با همکریت احداث گردیده ،تخریب یا برچیده شود،نخاله های دیوار وسقف آن می توانند به عنوان تقویت کننده خاک،روی زمین های کشاورزی پخش گردند . بتن همکریت تقر یبا ۱۱۰ ک یلوگرمco2 رادر هر متر مکعب دیوار حبس کرده ویکی از با ارزش ترین مصالح ساختمانی برای ایجاد ساختمانهای پایدار زیست مح یطی می باشد. این بتن از مواد تجدید شونده تشکیل شده و اختلاط آن در محل صورت گرفته و ضمن بالا بردن سرعت ساخت وساز ،سطوح بالا یی از عا یق کار ی،نفوذ ناپذ یری در برابر هوا و بخار را ارائه دا ده و ضایعات ونخاله های ساختمانی آن نیز به حداقل (حدود صفر ) م ی رساند. بتن همکریت ،به دلیل دانسیته کمتر ،هزینه های حمل ونقل واجرای کمتری داشته وبه جهت خصوصیاتی از قبیل عایق بودن صوتی وحرارتیومقاومت بالا در برابر آتش سوزی و …. مصرف سوخت های فسیلی برای گرمایش وسرمایش ساختمان ها را به حداقل رسانده و با وجود ویژگی های زیست محیطی خاص ،محیط سالم تری برای کار وزندگی فراهم می نماید