سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین صباغ زاده – مهندس مشاور در مقاوم سازی خطوط انرژی وکارشناس ارشد سازه
ادهم قلی پور – دانشجوی کار شناسی ارشد مهندسی سازه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

پیچیدگی منحصر به فرد مخاطرات طبیعی در مناطق شهری، بیانگر این واقعیت است که رویکردهای سنتی نمیتواند پاسخگوی مسایل و مشکلات اینگونه مخاطرات با ابعاد گسترده آن در شهرها باشد. خطر وقوع زلزله به عنوان یک تهدید جدی شهرهای را تهدید نموده و فعالیتهای شهری را با مشکل جدی روبرو می سازد. راهبری صحیحفعالیتهای مرتبط با مقاوم سازی مستلزم پیادهسازی مناسب نظام مدیریت ریسک است تا هزینه، زمان و کیفیت عملکردهای مربوطه از کارایی و اثربخشی لازم برخوردار شوند.زمین لرزه در حال حاضر پدیدهای غیر قابل پیشبینی است و تاکنون کارشناسان و متخصصان، فاقد دانش علمی جامعی برای پیش بینی دقیق محل، زمان و بزرگی زمین لرزه-های آینده بوده اند. لذا، به منظور پیش بینی رویدادهای احتمالی ناشی از وقوع زلزله و آثار و خسارات آنها ابزارهای بسیار و دانش علمی و مهندسی مناسبی وجود دارد. ازاست. « تهیه سناریوی زلزله » جمله راهکارهایی که می توان در مقابله با اثرات مخرب زلزله در پیش گرفت پیش بینی وتخمین رویدادهای احتمالی و آثار ناشی از آن ها یا سناریو ابزاری برای برنامه ریزی است که طرح کلی آثار احتمالی را ارائه می دهد و می توان واکنش اضطراری صحیح را بر اساس سناریو تعیین نمود. سناریو به مدیران بحرانو اعضای جامعه کمک می کند تا آثار زمین لرزه را تجسم و برای کاهش تلفات تصمیم های لازم را اتخاذ کنند.در این مقاله در نظر است با معرفی نرم افزار های جدید مقاومسازی خطوط لوله گاز، روش های کاربرد این نرم افزارها در آنالیزو مقاوم سازی این خطوط را بیان کرده سپس قابلیت ها و معایب آنها را شرح می دهیم.