سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مرداویج صدری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
عبدالحسین کنگازیان – استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
واچیک هایراپتیان – استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
احسان ال.ناصحی – استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان

چکیده:

در این مطالعه رخساره های سنگی نهشته های آلبین بالایی – کنیاسین در ۲ برش در ناحیه کلاه قاضی در ۲۵ کیلومتری جنوب شرق اصفهان مورد بررسی قرارگرفته است رسوبات آلبین بالایی – سنومانیت در برش میانکوه در زون لاشتر با ضخامت ۵۸٫۲ متر از سنگهای کربناته و تخریبی تشکیل شده است این نهشته ها شیل بودانتی سراس دار آلبین بالایی را بصورت پیوسته نما تحت تاثیر فاز استرین می پوشاند و بصورت همشیب در زیر واحد مارن و شیل اکینوئیددار با سن سانتونین – کامپانین قرار دارد با توجه به ویژگیهای لیتولوژی و رسوب شناسی ۵ واحد سنگ چینه ای دراین توالی قابل شناسایی است این واحدها عبارتند از : واحد آهک ، گلاکونیت دار هاردگراند، واحد آهک پلاژیک گلاکونیت دار ، واحد آهک پلاژیک زیرین واحد آهک پلاژیک سفید آرژیلیتی ، واحد آهک پلاژیک بالایی .