سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هانیه صراف زادگان – کارشناس ارشد پترولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
لیلا بیطاری خالدی – کارشناس ارشد پترولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فریبرز مسعودی – دانشیار دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده:

سنگ های آتشفشانی منطقه جنوب غرب ماهدشت کرج و شرق اردستان بخشی از کمربند ماگمایی ارومیه- دختر ایران مرکزی می باشند. به لحاظ سنگ شناسی، در این کمان ماگمایی گدازه های آتشفشانی ائوسن همراه با میان لایه هایی از سنگ های پیروکلاستیک، مهمترین و گسترده ترین واحدهای زمین شناسی را به خود اختصاص داده اند. با توجه به پیچیدگی کمربند ماگمایی ارومیه- دختر در مطالعه حاضر معرفی و مقایسه و تشابهات دو بخش از این کمربند مورد توجه قرار گرفته است. سنگ ها ی دو منطقه مورد بررسی دارای دو طیف بازیک و اسیدی می باشند. از نظر شیمیایی ماهیت سنگ های منطقه شرق اردستان محدوده وسیعی از ماگماهای تولئیتی، کالک آلکالن و شوشونیتی را در بر می گیرد که تشابه بسیاری با منطقه ماهدشت کرج دارد. این تنوع ترکیب می تواند تایید کننده نظریه های جدید در مورد حرکت طولی ماگمای با ترکیب مختلف در زیر منطقه فرورانش و خروج انواع ماگما در کمربند ولکانیکی حاصل از فرورانش باشد. از نظر جایگاه تکتونیکی منطقه ماهدشت در رده WPA و شرق اردستان در رده CAB واقع می شوند که این تفاوت دو منطقه می تواند در اثر فاصله آن ها از محل فرورانش باشد.