سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آزاده نخعی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلام

چکیده:

شرایط اقلیمی متنوع حاکم بر ایران زمینه مناسبی برای روی بسیاری از گونه های داروی را فراهم نموده است که به منظور همراهی با موج جهانی توجه به گیاهان دارویی لازم است تا اقدام به شناسایی این منابع مهم ژنتیکی کرده و محل استقرار آنها شناسایی گردد و در مراحل بعدی اقدام به کشت و اهلی کردن و بررسی مواد موثره این منابع شود .استان کرمان به مساحت ۱۷۱۹۹۳ کیلومتر مربع از شمال با استانهای خراسان و یزد و ازسمت جنوب با استان هرمزگان و ، ازشرق با استان سیستان و بلوچستان و از غرب با استان فارس همسایه می باشد و از نظر مختصات جیرافیایی بین ۲۵ nv[i 55 nrdri jh 33 درجه عرض شمالی , ۳۵ درجه , ۲۶ دقیقه تا ۵۹ درجه , ۲۹ دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است سطح بسیار وسیعی از استان ، کوهستانی بوده و رشته کوهای جبال بارز در مرکز استان آنرا به چهار بخ تقسیم می نماید . این استان دارای بی از ۱۲ اقلیم اصلی و فرعی می باشد که منجر به تنوع وتعدد گیاهان دارویی در استان کرمان شده است با توجه به بررسی های به عمل آمده از ۲۸۵ گونه گیاهان دارویی موجود در استان که متعلق به ۲۰۰ جنس و ۷۱ تیره می باشند کمتر از ۶،۷ درصد به فرم درختی و و حدود ۱۱ درصد به فرم درختچه ای می باشند با توجه به اینکه درختان و درختچه ها ی دارویی علاوه بر اهمیت دارویی ، دارای مزایای اقتصادی نیز می باشند بنابرین در این پژوه سعی شده است با معرفی مهمترین گونه های درختی و درختچه ای استان کرمان از جمله بادام شیرین ، بادام کوهی ، استبرق ، محلب ، آلبالو ، ارغوان یاس سفید ، گردو ، ارس ، دیو خار ترکمنی ، نخل ایرانی ، توت سفید ، شاه توت ، زیتون خوراکی ، زیتون مسقطی ،کاسه گل ، گیشدر ، هلو پرپر، سیاه تنگرس ، نسترن شیرازی ، گل محمدی و … وذکر اسامی محلی زمینه های بهره برداری بهینه اقتصادی و حفظ رویشگاهای طبیعی این درختان و ودرختچه های دارویی را فراهم نمود.