سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آزاده نخعی – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی

چکیده:

شرایط اقلیمی متنوع حاکم برایران زمینه مناسبی برای رویش بسیاری از گونه های دارویی را فراهم نموده است که به منظور همراهی با موججهانی توجه به گیاهان دارویی لازم است تا اقدام به شناسایی این منابع مهم ژنتیکی کرده و محل استقرار آنها شناسایی گردد و درمراحل بعدی اقدام به کشت و اهلی کردن و بررسی موادموثره این منابع شود استان کرمان به مساحت ۱۷۱۹۹۳ کیلومتر مربع از شمال با استانهای خراسان و یزد و از سمت جنوب با استان هرمزگان و از شرق با استان سیستان و بلوچستان و از غرب با استان فارس همسایه می باشد و از نظر مختصات جغرافیایی بین ۲۵ درجه ۵۵ دقیقه تا ۳۳ درجه عرض شمالی و ۵۳درجه و ۲۶ دقیقه تا ۵۹ درجه و ۲۹ دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است سطح بسیار وسیعی از استان کوهستانی بوده و رشته کوه های جبال بارز درمرکز استان آن را به چهار بخش تقسیم می نماید این استان دارای بیش از ۱۲ اقلیم اصلی و فرعی می باشد که منجر به تنوع و تعداد گیاهان دارویی دراستان کرمان شده است با توجه به بررسی های به عمل آمده از ۲۸۵ گونه گیاهان دارویی موجود دراستان که متعقل به ۲۰۰ جنس و ۷۱ تیره می باشند کمتر از ۶٫۷ درصد به فرم درختی و حدود ۱۱ درصد به فرم درختچه ای میب اشد.