سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیررضا ممدوحی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس تهران
ابوالفضل طاهرپور – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
عرفان قادرمزی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران دانشگاه تهران

چکیده:

قوس های مهم مورد استفاده در راهسازی شامل منحنی های دایره ای یک، دو و چند مرکزی و قوس های کلوتوئیدی است. شعاع انحنای هر قوس مهم ترین پارامتر آن است که به سرعت طراحی و پارامترهای دیگری مثل اصطکاک و یکبری بستگی دارد. منحنی ریاضی جدیدی که در ایننوشتار معرفی می گردد، مشابه قوس کلوتوئیدی است؛ یعنی شعاع انحنای آن در هر نقطه متفاوت با سایر نقاط است اما تفاوت هایی در معادله ریاضی و نحوه ترسیم با کلوتوئید دارد. در رم پهای راست گرد و چ پگرد که سرعت ورودی و خروجی متفاوتی دارند و همچنین در هر بخش از راه که نیاز به تغییر پیوسته شعاع انحنا باشد، این منحنی می تواند شعاع را به صورت خطی کاهش یا افزایش دهد. در مقاله حاضر مشخصات هندسیاین منحنی استخراج و کاربردهای بالقوه آن در راهسازی بررسی شده است. پارامتر هایی چون سطح اشغال زمین و طول مسیر محاسبه شده و بامنحنی های متداول کنونی مقایسه شده است.