سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا محقق – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی، دانشگاه فردوسی مشهد
حسین خزاعی – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

توربینهای بادی به عنوان مهمترین و پرکاربردترین وسیله برای تسخیر و استفاده از انرژی باد جهت تولید انرژی الکتریکی مطرح هستند. پرههای (ایرفویلهای) توربین مهمترین قسمت یک توربین بادی میباشد که نقش اصلی را در گرفتن نیروی باد و انتقال ان بهمحور توربین ایفا میکنند. در این مقاله ابتدا آیرودینامیک حرکت ایرفویل یک توربین بادی و مشخصه های آیرودینامیکی آن در توربینهای بادی با محور افقی معرفی و برسی میشوند. سپس پارامترهای مهم در طراحی یک ایرفویل توربین بادی با محور افقی معرفی شده، تأثیر هر پارامتر بر عملکرد ایرفویل و در نتیجه توربین بادی مورد بررسی قرار میگیرد