سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۳۱

نویسنده(ها):

محمود عامری – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی جعفریان باروق – کارشناس ارشد راه و ترابری دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

دراین تحقیق سعی ما براین است که با توجه به تعاریف و اصطلاحات مورد نیاز دربحث حفاظت ها و توضیح و بازنمودن اجمالی آنها به معرفی انواع حفاظ ها پرداخته و آنها را مورد بررسی و ارزیابی قرارمیدهیم و با توجه به آیین نامه آشتو و NCHRP 350 و معرفی مزایا و معایب هرکدام از آنها می پردازیم و با بیان برآورد اقتصادی و همچنین ارزیابی فنی و اقتصادی انواع حفاظها ار مورد بررسی قرارمیدهیم همچنین مواردکاربرد آنها را بیان کرده و اشکالات موجود درنوع و مکان کاربرد آنها درایران می پردازیم سپس با بررسی ضوابط موجود درایران و اشکالات آنها را مورد تحلیل و نقد قرار میدهیم و سپس با توجه به ارزیابی فنی و اقتصادی آنها موارد استفاده های بهینه ای که از هرکدام از آنها می توان داشت را توضیح میدهیم با بیان دلیل فنی و اقتصادی درنهایت با توجه به موارد بحث شده موارد نتیجه گیری و پیشنهادات خود را ارایه نمودیم.