سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمید وارسته پور – استادیار موسسه آموزش عالی صنعت آب و برق،
آمنه سلیمانی کیا – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی،

چکیده:

استفاده از صفحات کامپوزیت پیشرفته جهت تقویت و افزایش ظرفیت خمشی تیرهای بتن آرمه به صورت گسترده متداول شده است. تیرهای بتن آرمه که بوسیله اتصال خارجی صفحات پلیمرهای مسلح شده با الیاف FRP) تقویت خمشی شده اند، در اثر تنش های برشی در فصل مشترک در معرض شکست های ترد هستند. چنین گسیختگی هایی بطور متداول هنگام وقوع شکست در انتهای صفحهFRP در اثر ترکیب تنش های برشی و نرمال و یا در دهانه برشی بین تکیه گاه و ناحیه اعمال بار آغاز می شوند. برای یک طراحی تقویت خمشی موفق باFRP مهم توانایی پیش بینی چنین شکست های زودرس انتهای صفحه است. در ابتدای این تحقیق، ۱۲ مدل معروف پیش بینی شکست زودرس بطور خلاصه معرفی و بررسی شده اند. هدف از تحقیق حاضر تهیه ارزیابی جامعی از نقاط قوت و ضعف این در تیرهای بتنی تقویت شده با FRP است. به این منظور، ابتدا یک پایگاه داده از نتایج آزمایشی جامع شامل ۵۹ تیر که طی شکست زودرس شکسته شده اند، معرفی شده است. این پایگاه داده به دقت و با جستجوی وسیعی از میان تحقیقات منتشر شده بدست آمده است. مقایسه گرافیکی بین نتایج آزمایشگاهی و پیش بینی مدل های شکست زودرس در ادامه آمده است