سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سراج بیتا – عضو هیات علمی گروه شیلات دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده:

این ماهی دارای بدنی نسبتا طویل و تا حدودی فشرده می باشد، باله پشتی پیوسته می باشد و پرده های بین خار باله پشتی تا اندازه ای شکاف دار هستند . حاشیه پشتی باله های پشتی، دمی و سینه ای تا حدودی گرد است و دارای سر و دهان نسبتا بزرگ می باشند . فک به عقب بعد از لبه عمودی یا پشتی چشم گسترش یافته است، دندانهای نیمه مساوی ۲ محور هستند پیش سرپوش آبششی مضرس به شکل نیمه زاویه است و دارای سه تا، خار پهن در نزدیک – در ۳ قسمت بالایی پشتی سرپوش آبششی می باشد . در ناحیه پشت دارای خال های قهوه ای متمایل به زرد و کناره های شکم آن متمایل به سفید و دارای خال های زرد متمایل به قهوه ای یا نارنجی متمایل به قهوه ای که بطور غیریکنواخت بصورت پراکنده بر روی سر و شکم وجود دارند می باشد . این ماهی همچنین دارای خال های کوچک قهوه ای و نارنجی زیادی بر روی بدن و باله های میانی می باشد این خالها در ماهیان کوچک به اندازه مردمک هستند ولی با افزایش سن ماهی تعداد خال ها بیشتر و از نظر اندازه کوچکتر می شوند . دارای فلس های کوچک تا متوسط و از نوع شانه ای و نیز حلقوی می باشند. قطر سوراخ های بینی تقریبا برابر است