سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرشاد دارابی گلستان – کارشناسی ارشد- نظام مهندسی معدن استان کرمانشاه
بهزاد سعیدی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه، گروه معدن، قروه، ایران
رضا قوامی ریابی – استادیار دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک – دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

مقایسه اختصاصات ژئوشیمیایی سنگهای دگرسان شده با غیر دگرسان منطقه به ما کمک میکند تابتوان اثرات فرآیندهای دگرسانی بر روی پراکندگی عناصر را ارزیابی نمود و رفتارهای ژئوشیمیایی عناصرمختلف را در این شرایط بررسی نماییم. روش آنالیز ایزوکن جهت شناسایی تغییر جرمهای صورت پذیرفته در حین فرآیند دگرسانی و متاسوماتیزم و همچنین پارامترهای مربوطه بسیار موثر است. براساس دیاگرام آیزوکن، ماهیت و تحر کپذیری یونی این عناصر را میتوان تعریف نمود. متغیرهایی که رفتار غیرمتحرک داشته باشند بسیار نزدیک به روند مذکور خواهند بود. عناصری که به تدریج میل بهتحرک پذیری داشته باشند، از عناصر بی تحرک و روند مذکور فاصله خواهند گرفت. بر این اساس، در میان واحدهای سنگی توده نفوذی گرانیتی، متاولکانیکی و پهنه برشی، بیشترین میزان تغییر جرم تقریباً حدود۴۰۰۰ppb و متعلق به سنگ های متاولکانیکی منطقه می باشد. بررسی فراوانی و توزیععناصر در دادههای لیتوژئوشیمیایی طلای پهنهبرشی کرویان نشان میدهد که عناصرCr ،Sc ،K ،Na وتا حدود کمیVعموماً دارای رفتار کم تحرکی همانندAl و Ti در واحد متاولکانیک ها هستند