سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سهراب میرسعیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
محمدرضا میوه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
رضا غفارپور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
مهدی جوهر – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

نیروگاه های تلمبه ذخیره ای یکی از مناسب ترین انتخاب ها جهت تنظیم و برای شبکه سراسری می باشند این واحدها به عنوان سیستمهای موثر ذخیره سازی انرژی نقش مهمی در کارکرد بهینه شبکه برق ایفا می کنند نیروگاههای تلمبهذخیره ای با جذب انرژی در ساعات کم بار شبکه و تولید انرژی در ساعات پیک بار هزینه های بهره برداری تولید انرژی در نیروگاه های بارپایه حرارتی و هسته ای و همچنین نیاز به نیروگاه های پیک عموما نیروگاههای گازی را کاهش میدهند دراین مقاله نیروگاه های تلمبه ذخیره ای از لحاظ اقتصادی ارزیابی شده اند و همچنین مشخصات فنی پروژه و چگونگی عملکرد توربین ژنراتورهای نیروگاه سیاه بیشه اولین نیروگاه تلمبه ذخیره ای در ایران مورد بررسی قرارگرفته است سپس با استخراج مقادیر نامی الکتریکی ژنراتور سنکرون توربین آبی این نیروگاه از بانک اطلاعاتی آن و محاسبه پارامترهای این ماشین برحسب پریونیت راکتانسها ، ثابت زمانی ها و مقاومت آنها قابلیت واحدهای تلمبه ذخیره ای در بهبود پایداری دینامیکی سیستم قدرت در حالت گذرا طی یک خطای اتصال کوتاه سه فاز در پایانه آن و تغییر در گشتاور ورودی ماشین مورد ارزیابی قرارگرفته است. در این مقاله از نرم افزار مطلب برای انجام شبیه سازی ها استفاده شده است.