سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی طاهرزاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
اصغر اکبری – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

تقریباً همه ژنراتورهای سنکرون جهان بدلیل مشکلات عایقی در سطح ولتاژ ماگزیممی در حدود ۳۰ کیلوولت محدود شدهاند و برایبالا بردن این ولتاژ و رساندن آن به ولتاژ شبکه نیاز به یک ترانسفورماتور افزاینده در نیروگاههای تولید کننده توان ضروری است.در این مقاله ابتدا ژنراتور جدیدی به نام پاورفرمر که محدودیت ولتاژ ذکر شده را از بین می برد معرفی گردیده و تفاوتها و مزیتهایآن در مقایسه با ژنراتورهای سنکرون امروزی تشریح شده است. سپس ضمن ارائه نتایج طراحی یک پاورفرمر نمونه ، پاورفرمرطراحی شده با استفاده از روش تحلیلی اجزاء محدود از منظر الکترومغناطیسی مورد تحلیل قرار می گیرد. شیوه جدید سیمبندیپاورفرمر، شکل موج ولتاژ خروجی بر حسب زاویه چرخش روتور، توزیع چگالی شار و خطوط شار مغناطیسی در ماشین از جملهنتایج حاصل از شبیه سازی ماشین می باشند. در نهایت با استناد به نتایج شبیه سازی طراحی ماشین تأیید شده است.