سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد صالح رحیم لباف زاده – دانشجوی دکتری،پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
منصور ضیایی فر – استادیار،پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

در یک سازه واقعی که حال ارتعاش ازاد تحت عمل نیروهای داخلی قرا ردارد دامنه ارتعاش سیستم با گذشت زمان کاهش یافته و نهایتا متوقف می شود این کاهش دامنه در اثر اتلاف انرژی سیستم از طریق میرایی است برای بیان نمودن میزان اتلاف انرژی سیستم از ضریب میرایی استفاده می شود اندازه گیری نرخ کاهش دامنه در ارتعاش ازاد می تواند پایه ای برای تعیین نسبت میرایی باشد البته حل معادله همگن ارتعاش ازاد سیستم یک درجه ازادی با روشهای متداول نیز می تواند نسبت میرایی سیستم را بدستدهد نسبت بدست امده غالبا نسبت میرایی ویسکوز معادل نامیده می شود و عموما به عنوان نسبتی که پتانسیل استهلاک انرژی سیستم را نشان میدهد به کارگرفته می شود.