سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی خاکپور – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی محیط زیست- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکا
رکسانا ابوطالبی – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی محیط زیست- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکا
رضا امیرنژاد – استادیار گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

چکیده:

برنامه شبیه‌سازی تحلیل کیفیت آب(WASP) به کاربر کمک می‌کند که در تصمیم‌گیریهای مختلف در زمینه مدیریت آلودگی، واکنش کیفی سیستمهای آبی را نسبت به پدیده‌های طبیعی و فعالیتهای انسانی، تفسیر و پیش‌بینی کند. این مدل دینامیکی، این قابلیت را دارد که شبیه‌سازی کیفی را در ستون آب و در لایه کف (بستر) انجام دهد. فرآیندهای وابسته به زمان، انتقال، انتشار، بارگذاری نقطه‌ای و گسترده و تبادل از مرزها در این مدل ارائه شده‌اند.انعطاف‌پذیری و گستردگی امکانات این مدل قابل تأمل است. WASP امکان ایجاد شبیه‌سازی یک، دو و سه بعدی، امکان مشخص کردن ضرایب تبدیل در واکنشهای وابسته به زمان، جریانهای انتقالی، بارآلودگی و شرایط مرزی کیفیت آب و امکان ایجاد ساختاری مناسب برای فرآیندهای سینتیکی را به کاربر می‌دهد. گرچه قابلیتهای WASP از نظر پذیرفتن مسائل چند بعدی و منظور کردن تغییرات زمانی نکته قوتی است، سادگی تدوین ساختارهای جدید سینتیک، واکنش و صلب نبودن مدل را شاید بتوان مهمترین قدرت WASP به حساب آورد.