سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا وصالی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی- آبشناسی دانشگاه شیراز
محمد زارع – دانشیار بخش علوم زمین، دانشگاه شیراز
عبدالرضا واعظی هیر – استادیار بخش علوم زمین، دانشگاه تبریز
حمید رضا حیدری – دانشجوی دکترای زمین شناسی-آبشناسی دانشگاه شیراز

چکیده:

پایش یک برنامه نظارتی، با طراحی علمی و پویا است که بر مبنای مشاهده، اندازه گیری، نمونه برداری و ارزیابی نتایج و ثبت آن می باشد. پایش درازمدت آب زیرزمینی برای سایت های صنعتی مانند پالایشگاه شیراز که در آنها ممکن است به خاطر فرسودگی خطوط لوله انتقال و یا کف مخازن، نشت های احتمالی مواد نفتی و ورود آن به خاک و سرانجام آب زیرزمینی اتفاق بیفتد، ضروری می باشد. جهت پایش آب زیرزمینی یک سری تجهیزات پایشی مانند گمانه های مشاهده ای در نظر گرفته می شود که با توجه به هزینه و وقت بایستی برنامه های پایش هم از لحاظ مکانی (نقاط پایش جدید) و هم زمانی (تواتر نمونه بردار یها) بهینه باشد. در این مطالعه ضمن معرفی نرم افزار MAROS از آن جهت بهینه سازی شبکه پایش پالایشگاه شیراز بهره گرفته شد و نقاط پایش جدید و تواتر نمونه ربداری ها بهینه گردید . این برنامه، جهت برنامه های پایش طولانی مدت طراحی شده است تا بتواند برنامه های پایش را از لحاظ هزینه و صرف وقت بهبود بخشد . این برنامه می تواند روند گسترش آلودگی در طول زمان را بررسی نماید و روند تغییرات آلاینده ها را در طول زمان ارزیابی کند.