سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمود هنرور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
ارشیر نجاتی جوارمی – دانشگاه تهران- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج –دانشکده مهندسی علوم
رضا میرایی آشتیانی –
مهدی دهقان بنادکی –

چکیده:

نرم افزار Dairy Herd Sim 1.1 یک مدل پویای تصادفی ۱ است. مولفههای اصلی این مدل عبارتند از: ژنتیک، تولیدمثل، اقتصاد و تغذیه. هر راس از حیوانات موجود در گله یکی از اجزای اصلی و پویای سیستمهای تولیدی میباشند، بنابراین حیوانات بایستی با توجه به مولفههای موجود در مدل و اهداف و روش شبیهسازی ویژگیهای لازم را دارا باشند. این مدل علاوه بر ویژگیهای کلی(جنس، شجره، سن زایش، شیر تولیدی در هر دوره شیردهی، فاصله زایش و …)، ویژگیهای زمانگرا ۲ (سن، وزن، چرخه فحلی، وضعیت فیزیولوژیکی و … در زمان t ) را نیز شامل میشود. ویژگیهای زمانگرای مدل ویژگیهایی هستند که در طی دوره شبیه سازی ممکن است تغییر نمایند، به عنوان مثال سن و وزن حیوانات ویژگی – هایی هستند که در طی دوره شبیه سازی تغییر میکنند. در حال حاضر نرم افزار Dairy Herd Sim 1.1 میتواند برای تجزیه و تحلیلهای اقتصادی و اصلاح نژادی مانند برآورد ارزش اقتصادی صفات، سیاستهای جایگزینی تلیسه با استفاده از انتخاب ژنومی و ارزیابی اقتصادی اسپرمهای تعیین جنسیت شده مورد استفاده قرار گیرد.