سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد احمدی – گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه

چکیده:

محصولات غذایی همواره در معرض سوء قصد عوامل تروریستی جهت نیل به اهداف شوم هستند نرم افزار CARVER+Shock این امکان را به مسئولین فنی کارخانجات مواد غذایی فراهم می سازد تامیزان اسیب پذیری یک سیستم غذایی را در برابر یک حمله بیوتروریستی ارزیابی نمایند. این ابزار با هدایت مناسب ارزیابی نقاط اسیب پذیر زیرساختهای سیستم غذایی را مشخص کرده که می توان با تمرکز برروی منابع موجود از این نقاط محافظت لازم به عمل اورد CARVER مخفف کلمان criticality به معنای محاسبه اثرات یک حمله بربهداشت عمومی و اقتصاد سیستم Accessibility به معنای میزان توان دستیابی فیزیکی و اسانی ورود یک تروریست بهسیستم Recuperability به معنای قدرت خروج و رهایی یک سیستم از حمله Vulnerability به معنای اسیب پذیری و بروز حمله در سیستم effect به معنای میزان خسارت مستقیم ناشی از حمله که محصول را تحت الشعاع قرار میدهد و Recognizability بهمعنای سهولت شناسایی هدف تروریست می باشد. این نرم افزار توسط سازمان غذا و داروی امریکا FDA طراحی و پیشنهاد شد.